zhào jiā yún

作者:刘攽
出处: 侠少行戏王子直
诗句: 君不见汉家云台画良将,高冠长剑森相向。

zhào shì guì

作者:李白
出处: 行路难·其三
诗句: 含光混世贵无名,何用孤高比云月?

zhào yún guāng

作者:洪适
出处: 小隐芝草
诗句: 紫盖堆云光点添,金茎蒙露色凝脂。

zhào liáng

作者:周紫芝
出处: 送吴甥归秣陵
诗句: 极知饥寒子良苦, 况乃窀穸归无期。

zhào wéi liáng

作者:释居简
出处: 酬谢寺丞
诗句:厥月维良庆佛生,诞弥随佛际昌明。

zhào chūn shān

作者:姚佳
出处: 郁庵藏兵之骆越王弓格剑 其四
诗句: 流水不言供激荡,春山如笑欲忘形。